Czym jest grupa odbiorców i jak ją określić?

Ilustracja osób pracujących nad różnymi rzeczami w firmie

Marketing nie polega na tym, że firmy oferują swoje produkty wszystkim. Aby odnieść na rynku sukces, należy dotrzeć do potencjalnych klientów, którzy wyróżniają się konkretnymi potrzebami. Właśnie takie wymagania powinny spełniać małe i większe firmy. W erze internetu najwięcej produktów oraz usług jest reklamowanych na różnych platformach sprzedażowych lub społecznościowych. Celem agencji marketingowych jest sprawić, aby na dane strony trafiały odpowiednie osoby, czyli takie, które zainteresują się zamieszczonymi na nich ofertami. Co więcej, istnieje duże prawdopodobieństwo, że tacy użytkownicy wykonają pewne kroki, aby zdobyć proponowany produkt, lub skorzystać z danego rodzaju usług.

Grupa odbiorców – czym jest?

Grupą docelową nazywa się konkretnych odbiorców, którzy mają pewne cechy wspólne. Mogą być to m.in. miejsce zamieszkania, wiek, płeć, zarobki oraz poziom wykształcenia. Takie osoby często mają podobne oczekiwania oraz potrzeby, np. kobiety będące matkami są zwykle zainteresowane zdrowiem swoich dzieci, oraz produktami, które je do tego stanu przybliżają. Grupa odbiorców pozwala na zdefiniowanie potrzeb osób – na tej podstawie specjaliści od marketingu tworzą przemyślane oraz trafne reklamy swoich produktów, co znacząco wpływa na sukcesy firmy. Dzięki tworzeniu różnych grup docelowych rośnie prawdopodobieństwo, że stosowana reklama wywrze na odbiorcach  zamierzony efekt.

Definiowanie grupy docelowej – dlaczego jest ważne?

Określenie konkretnej grupy odbiorców pomaga poznać potrzeby oraz oczekiwania klientów. Te informacje są niezwykle cenne dla specjalistów opracowujących w danej firmie skuteczne strategie marketingowe. W wyniku uzyskanych informacji tworzy się m.in. frazy do pozycjonowania strony, które są widoczne w klasycznej wyszukiwarce. Treści, zwroty i tematy, które są w obszarze zainteresowań danej grupy odbiorców, są uwzględniane także w procesie tworzenia contentu na blogach i ogólnej stronie internetowej usługodawcy.

Tworzenie grupy odbiorców – co może okazać się pomocne?

Stworzenie grupy docelowej może przynieść firmie wiele korzyści oraz znacznie zwiększyć jej zyski. Jak skutecznie zbadać grupę docelową? Istnieje kilka tradycyjnych i bardziej nowoczesnych sposobów. Wśród mniej zaawansowanych można wymienić m.in.:

  • wywiady i ankiety,
  • obserwację zachowań i wyborów konsumentów.

Wśród bardziej zaawansowanych metod wskazuje się na gotowe narzędzia, które badają aktywność użytkowników na konkretnych stronach internetowych lub social mediach. Najpopularniejsze platformy, z których można skorzystać do określenia grupy docelowej to Google Analytics oraz Facebook, dzięki nim można określić cechy użytkowników, takie jak:

  • miejsce zamieszkania,
  • wiek,
  • płeć,
  • hobby i zainteresowania.

Określanie grupy docelowej a rodzaj kryteriów

Przy określaniu grupy docelowej często bierze się pod uwagę różne kryteria. Wśród nich można wymienić m.in. aspekty behawioralne odbiorców, dzięki którym można określić, jaka jest reakcja grupy na promocję konkretnych usług. Wśród zachowań, które należą do najistotniejszych, wymienia się wierność wobec konkretnej marki, czy niezachwianą gotowość do zainwestowania w oferowany produkt lub usługę. Na to, jak poszczególni odbiorcy reagują na docierające do nich informacje o produktach i usługach, wpływają także różne aspekty psychologiczne. Wśród nich wymienić można główne cechy osobowościowe, wyznawane w życiu wartości, poczucie własnej wartości oraz otwartość na doświadczenia.

Czy można błędnie określić grupę docelową?

W niektórych przypadkach określenie grupy odbiorców może przynieść więcej szkód niż pożytku. Warto pamiętać, że specjaliści planujący strategie marketingowe powinni wykazywać się dużą obiektywnością, stąd w pewnych przypadkach konieczne jest nawiązanie współpracy z osobami spoza konkretnej firmy. Ważne jest, aby skupić się na dobrze sprecyzowanej grupie docelowej – im węższy rynek w początkowych działaniach, tym mniejsze ryzyko niepotrzebnych strat finansowych. Trafne określenie grona odbiorców w przyszłości umożliwi poszerzenie horyzontów i działań danej firmy, co istotnie przekłada się na większe zyski.

Mogą Ci się także spodobać:
Kartki na stole z pudełkiem i mazakami, pisanie briefu
Skuteczny brief dla agencji marketingowej – jak go napisać?

Każda agencja reklamowa przygotowuje strategię dostosowaną do klienta i branży, w której działa jego firma. Powodz

Ilustracja klikania w internet
Wskaźnik CTR – dlaczego jest ważny?

CTR (ang. click through rate), czyli współczynnik klikalności, jest istotny dla każdego, kto chce dotrzeć do potencjalnych odbiorc