CSR – jakie ma znaczenie?

Łapanie się za ręce

CSR to skrót od społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility). Hasło to oznacza strategię zarządzania, która ma na celu uwzględnienie w działaniach przedsiębiorstwa interesu społecznego, ekologicznego podejścia czy też utrzymania dobrych relacji z różnymi grupami odbiorców, a także z pracownikami. Społeczna odpowiedzialność oznacza więc inwestowanie w zasoby ludzkie, ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy oraz w reklamę tych działań, która przyczyni się do wzrostu popularności przedsiębiorstwa oraz ukształtuje warunki zrównoważonego rozwoju. Dowiedz się, jakie są najważniejsze zasady CSR i dlaczego mają tak ogromne znaczenie.

Czym jest CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu)?

Społeczna odpowiedzialność biznesu opiera się na organizowaniu działań, które mają zwiększyć konkurencyjność danej firmy. Dążenie do tego celu wiąże się z trzymaniem się pewnych wzorów, dotyczących ekonomicznej i społecznej strategii przedsiębiorstwa. Przyjęte wskaźniki sukcesu będą się oczywiście różnić w zależności od branży.

CSR to proces, w którym firma zarządza własnymi relacjami z interesariuszami, posiadającymi realny wpływ na rozwój finansowy i społeczny w przestrzeni działalności gospodarczej. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu bazuje więc na długofalowym, przemyślanym podejściu, budowanym na odpowiedniej komunikacji oraz poszukiwaniu rozwiązań, które będą korzystne nie tylko dla firmy, ale także dla jej pracowników i szeroko pojętego otoczenia.

Przykłady CSR – jak wygląda społeczna odpowiedzialność biznesu w praktyce?

Przyjęta przez daną firmę koncepcja CSR opiera się zawsze o konkretne działania. Mają one stać się inwestycją, która z czasem przyniesie wymierne korzyści. Społeczna odpowiedzialność biznesu samą nazwą wskazuje na to, że działania organizowane są często w zakresie lokalnym. Firmy mogą wspierać różne programy edukacyjne lub podjąć się organizacji wydarzeń dla dzieci, młodzieży czy grupy pracowników. Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się też na działania na rzecz środowiska np. sadzenie drzew, krzewów lub odnawianie parków i skwerów miejskich.

Jakie są podstawowe narzędzia CSR?

Oczywiście społecznej odpowiedzialności biznesu nie da się oprzeć jedynie na teorii. Strategia nie stworzy się sama, a proces trzeba od czegoś zacząć. Dlatego bardzo ważnym zagadnieniem są narzędzia CSR. Każda firma musi zadecydować, które z nich staną się podstawą kampanii społecznej odpowiedzialności.

Działania ekologiczne

W wielu branżach największe znaczenie mają działania chroniące środowisko naturalne oraz minimalizujące szkodliwy wpływ działalności gospodarczej danego przedsiębiorstwa. Najpopularniejsze inicjatywy to wdrażanie polityki środowiskowej, rozsądne zarządzanie surowcami, segregacja odpadów, edukacja ekologiczna pracowników i klientów, a także wprowadzanie nowoczesnych technologii oraz eko produktów i usług.

Wolontariat pracowniczy

Jest to powszechnie stosowane działanie, polegające na dobrowolnej pracy. Firmy wdrażają je poprzez wykonywanie określonych zadań lub przeznaczanie pewnej liczby godzin pracy na rzecz nieodpłatnych inicjatyw społecznych. Najczęściej są to akcje organizowane przez różne instytucje czy grupy zaangażowanych obywateli.

Raporty społeczne

Tym terminem określa się publikacje, które przedstawiają strategię zarządzania przedsiębiorstwem i sposoby jej realizacji. Uwzględniane są w nich wszystkie działania wykonywane w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu. Celem tego typu raportów jest zachowanie pełnej przejrzystości w zamiarach firmy. Sprawozdania zawierają oświadczenia dotyczące polityki, planów oraz wyników przedsiębiorstwa, które w przyszłości można rozliczyć.

Programy dla pracowników

Są to przede wszystkim działania, które mają na celu rozwój umiejętności pracowników np. inwestycje w kursy i szkolenia, podnoszące kwalifikacje zawodowe. W ramach CSR firmy mogą podejmować się też organizacji spotkań integracyjnych lub programów wyrównujących szanse osób starszych, lub niepełnosprawnych. Dobrym sposobem jest też proponowanie elastycznej formy zatrudnienia.

Kampanie społeczne

Działania na rzecz lokalnej społeczności to nie wszystko, co przedsiębiorstwa mogą zrobić dla otoczenia. Ważnym elementem CSR są też kampanie medialne, wpływające na postawy grupy odbiorców. Najpopularniejsze przykłady to przekazywanie części zysków ze sprzedaży na cele społeczne, charytatywne lub ekologiczne oraz działania, zwiększające świadomość odbiorców na określony temat.

Znakowanie produktów

Jeśli firma zarządzana jest zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu, to bardzo ważne jest, aby grupa odbiorców o tym wiedziała. Znakowanie ma na celu informowanie konsumenta o aspektach ekologicznych i społecznych produktów lub usług, proponowanych przez dane przedsiębiorstwo. Dzięki temu narzędziu CSR klienci mogą dokonywać świadomych wyborów.

Znaczenie CSR – jakie korzyści przynosi społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa?

Przyjęcie strategii społecznej odpowiedzialności firmy może przynieść korzyści w wielu obszarach działalności gospodarczej. Stosowanie się do zasad CSR wiąże się przede wszystkim ze wzrostem konkurencyjności oraz poprawą stosunków przedsiębiorstwa z lokalnymi władzami, oraz społecznością. Oczywiście przemyślane działania, mimo konieczności wysokich inwestycji, wpływają pozytywnie na sytuację finansową firmy. Społeczna odpowiedzialność biznesu zwiększa też zadowolenie pracowników poprzez stały rozwój zawodowy oraz wiele udogodnień. Dzięki temu przedsiębiorstwo staje się atrakcyjnym miejscem pracy.

Mogą Ci się także spodobać:
Wykorzystanie mapy ciepła na stronie internetowej, układanie bloków
Mapa ciepła – jak wykorzystać ją w marketingu?

Aby strona internetowa generowała ruch i pozyskiwała konwersje, powinna spełniać podstawowe potrzeby użytkowników.Najważniejsze

Ilustracja dwóch ludzi układających stronę internetową
Nawigacja na stronie internetowej – jakie ma znaczenie?

Tworzenie stron internetowych to coraz popularniejsze rozwiązanie przynoszące ogromne zyski wielu przedsiębiorcom. Głównym zadanie